מקרקעין

רכישת דירה, לרוב, הינה העסקה היקרה והחשובה ביותר בחייו של אדם וניתן אף לכנותה "עסקת חייו". ברוב המקרים, רוכש הדירה מממן את רכישתה באמצעות נטילת משכנתא מהבנק וזאת בנוסף להשקעתו את כלל הונו וחסכונותיו.

רכישת דירה הינה עסקה מורכבת ועל כן חשיבות רבה נודעת לליווי וייצוג של עו"ד אשר ילווה את הרוכש מתחילת התהליך ועד סופו. כך למשל, חשיבות רבה ישנה לבדיקת זהות המוכר והאם אכן הינו בעל הזכויות בדירה. יש לערוך בדיקה בדבר טיב זכויותיו של המוכר בדירה ובאם לא חלה הגבלה כלשהי על העברתן לרוכש. עו"ד המלווה את העסקה בודק ומנסח את תנאי חוזה המכר כך שיקבעו בו "מנגנוני ביטחון" אשר יקנו לרוכש הגנה מרבית כגון רישום הערת אזהרה לטובתו, הפקדת כספי התמורה בנאמנות וקביעת לוח תשלומים לפי שלבי העסקה. עסקת רכישת דירה הינה עסקה החייבת בדיווח לרשויות המס, בין אם פטורה ממס ובין אם לאו, ועל כן יש לדווח עליה בדרכים ובמועדים הקבועים לכך בחוק ולדאוג לתשלום המס במועד. חשיבות מכרעת ישנה לרישום זכויותיו של הרוכש בדירה במרשמים הרלוונטיים (לשכת רישום מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, חברה משכנת).

אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין, מלווה ומייצג את לקוחותיו, הן כקונים והן כמוכרים, בעסקאות של מכר דירה וכן במגוון רחב של עסקאות מקרקעין לרבות בפרויקטים של תמ"א 38. להלן פירוט בדבר השירותים הניתנים ע"י משרדנו:

  • ליווי וייצוג בעסקאות מכר ורכישה של מגרשים, חנויות, משרדים, דירות מגורים ובתים פרטים לרבות ייצוג וטיפול מול לשכת רישום מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, חברה משכנת, רשויות המס וכן ביצוע בדיקות בעירייה בדבר זכויות בניה, חריגות בניה היטל השבחה וכיוצ"ב.
  • ליווי בעסקאות שכירות לדירות מגורים או נכס מסחרי.
  • טיפול וייצוג בתביעות פינוי וסילוק יד.

    פרויקטים ע"פ הוראות תמ"א 38:

  • ליווי וייצוג יזמים וקבלנים, מראשית ההליך ועד לסיומו, לרבות מו"מ והסכם מול בעלי הזכויות בקרקע, הסכמים מול היועצים והגורמים הרלוונטיים בכל פרויקט. ליווי וייצוג מול הרשויות המוניציפליות, ליווי וייצוג בוועדות ערר, התנגדויות, ייצוג בתביעות כנגד דיירים סרבנים, תיקון צו הבית המשותף וקבלת היתר הבניה.
  • ליווי וייצוג בעלי זכויות בקרקע - דיירים - מהשלבים הראשונים, לרבות מכרזים ליזמים, בדיקת תבע"ות וזכויות בניה, התקשרות והסכם עם יזם/קבלן, קבלת בטחונות והכל עד שלב קבלת הדירות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין על שם הדיירים.
יצירת קשר לקבלת מידע נוסף

ההודעה נשלחה בהצלחה .