שכר מינימום

משפט העבודה, הינו ענף משפטי ייחודי אשר תכליתו להגן על עובד מפני כוחו העודף של המעסיק ולהבטיח לו קיום בכבוד אנושי. בדיני העבודה נכללים חוקים אשר תכליתם להגן על העובדים ולהבטיח להם תנאי תעסוקה מינימליים. זכויות העובדים על פי חוקים אלו, לרוב, אינן ניתנות להתניה ואף לא לוויתור מצד העובד. בשל כך, זכו חוקים אלו לכינוי "חוקי המגן".


חוק שכר מינימום הינו דוגמה מובהקת לחוק מגן והינו נוגע לתמורה העיקרית הניתנת ע"י המעסיק עבור עבודתו של העובד – השכר. תכליתו הינה לקבוע שכר מינימלי לעובד ובכך להבטיח לו מינימום קיום בכבוד אנושי. טרם חקיקתו של חוק שכר מינימום, הזכות לשכר מינימלי עוגנה במסגרת הסכם קיבוצי כללי אשר הורחב לכלל העובדים במשק באמצעות צו הרחבה. החל מיום 1.4.1987 הזכות לשכר מינימום מעוגנת בחוק שכר מינימום אשר אימץ בעיקרו את עקרונות ההסכם הקיבוצי.


בשל חשיבותו, נסקור בקצרה את עיקר הוראותיו.


שיעור שכר המינימום

החל מיום 1.7.16, שכר המינימום החודשי לעובד במשרה מלאה, כנהוג במקום העבודה ואשר מלאו לו 18 שנה, עומד ע"ס של 4,825 ₪. לעובד במשרה חלקית יחושב שכר המינימום בהתאם לחלקיות המשרה.


שכר המינימום היומי לעובד כאמור, המועסק בשבוע עבודה בן ששה ימים, עומד ע"ס של 193 ₪ ולעובד המועסק בשבוע עבודה בן חמישה ימים ע"ס של 222.69 ₪.


שכר המינימום השעתי עומד ע"ס של 25.94 ₪.


שיעורים שונים של שכר מינימום נקבעו לעובדים שטרם מלאו להם 18 שנה (נוער וחניכים) ולעובדים עם מוגבלויות, במפעלים מוגנים, בעלי יכולת עבודה מופחתת.


החל מיום 1.1.2017 צפוי שכר המינימום החודשי לעמוד ע"ס של 5,000 ₪ ובהתאמה ישונו שיעורי שכר המינימום היומי והשעתי.


יכול ועובד זכאי לשיעור גבוה יותר של שכר מינימום מזה הקבוע בחוק, בשל הסדר המיטיב עמו או עם עובדים בענף בו מועסק העובד, למשל: שכר מינימום מכוח צו הרחבה החל על מעסיקים בענף השמירה. לעובד כאמור יש לשלם שכר מינימום לפי ההסדר המיטיב עמו, אלא במידה ושכר המינימום על פי חוק יתעדכן בסכום גבוה יותר, אז יש לשלם את שכר המינימום על פי חוק.


שכר העבודה לצורך שכר מינימום


רכיבי השכר אשר יובאו בחשבון לצורך שכר מינימום הינם שכר יסוד, שכר משולב, תוספת יוקר אם אינה כלולה בשכר המשולב ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.


בהתאם לחוק שכר מינימום, רכיבי שכר שלא יובאו בחשבון הם תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.


החובה לשלם שכר מינימום, חלה גם במידה ושכרו של עובד משתלם על בסיס עמלות מכירה ו/או בונוסים. במקרה כאמור, חובה על המעסיק להשלים את שכרו של העובד לסכום השווה לשכר מינימום, במידה והשכר על בסיס העמלות נמוך משכר זה.


אכיפה


במידה ומעסיק מפר חובתו לשלם שכר מינימום, יכול העובד להגיש תביעה בעניין זה לבית הדין לעבודה אשר יהא רשאי אף לחייב את המעסיק בתשלום פיצויי הלנה מוגדלים ככל שייראה לו צודק בנסיבות העניין. הפרת החובה לשלם שכר מינימום עשויה אף להוות עבירה פלילית. במקרה כאמור יכול העובד להתלונן על מעסיקו ליחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד הכלכלה.


בעניין זה, מן הראוי לציין כי חלה חובה על מעסיק להציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום ובנוסח שנקבע לכך בתקנות.


אודות אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין

אייקון אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין, עוסק בתחומים מגוונים של המשפט אזרחי מסחרי לרבות, מקרקעין, דיני עבודה, פשיטות רגל והוצאה לפועל. עורכי הדין במשרד, כל אחד בתחומו, מייצגים את לקוחותיהם בבתי המשפט בערכאות השונות, בבתי הדין לעבודה וכן מלווים את לקוחותיהם במגוון רחב של עסקאות ובייצוגם מול הרשויות והגופים המנהליים השונים. משרדנו שם לעצמו למטרה ליתן ללקוחותיו שירות מקצועי, אמין ומסור, תוך שימת דגש על יחס אישי ושקיפות מלאה.

המידע המוצג במאמר אינו מהווה בשום אופן ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם. המידע המוצג במאמר הינו בגדר מידע כללי בלבד אשר אינו מתיימר להיות שלם, מקיף ומותאם לנסיבותיו המיוחדות של הקורא. המאמר אינו בהכרח מתעדכן לאחר פרסומו בעקבות שינויים שבדין. משרדנו לא יישא באחריות כלשהי כלפי הקורא בגין כל שימוש ו/או פעולה שייעשו על ידו בהסתמך על המידע המוצג במאמר. באחריות הקורא לפנות בעניין זה לקבלת ייעוץ מקצועי בטרם נקיטת צעד כלשהו בהסתמך על התוכן המוצג במאמר.

תגובות הגולשים