דיני עבודה

העבודה מהווה את מרכז עולמו של האדם בעידן המודרני. העבודה, בימינו, אינה אך מקור פרנסה אלא סמל סטטוס. לא אחת, אף נוטה האדם להגדיר עצמו באמצעות עבודתו.

תכלית משפט העבודה הינה להבטיח קיומו של העובד בכבוד אנושי.

דיני העבודה הם ענף משפטי מיוחד המסדיר את מכלול הדינים העוסקים ביחסי עובד-מעביד ואשר מטרתם הבטחת תנאי עבודה בסיסיים, שמירה על כבודו של העובד, בריאותו ורווחתו.

אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין עוסק בייצוג עובדים ומעבידים בבתי הדין לעבודה ובכלל זה:

  • ייצוג במסגרת תביעות שכר ותביעות עובדים לזכויות ע"פ כלל חקיקת המגן כגון פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, חלף הודעה מוקדמת, שכר מינימום, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה וכיוצ"ב.
  • ייצוג בתביעות לפיצויים על הפרת חוקי המגן דוגמת פיצויי הלנת שכר, פיצויים בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי עבודה, פיצויים על אי מסירת תלושי שכר לעובד.
  • ייצוג במסגרת תביעות לפיצויים וצווי מניעה בקשר להפרת חוזה עבודה, פיטורים שלא כדין, אי עריכת שימוע פגיעה ובפרטיות העובד.
  • ייצוג בתביעות לפי חוק למניעת הטרדה מינית, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער, העסקת עובדים זרים וכיוצ"ב.

כמו כן, משרדנו עוסק בייעוץ וליווי שוטף למעסיקים לרבות הכנת חוזי עבודה, ליווי בהליכי שימוע לקראת פיטורים ומתן ייעוץ שוטף ומידי בכל עניין העשוי להתעורר בקשר להעסקת עובדים.

יצירת קשר לקבלת מידע נוסף

ההודעה נשלחה בהצלחה .