אזרחי-מסחרי

משרדנו - אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין - עוסק בייצוג והופעה בבתי המשפט, בערכאות השונות, בתחומים מגוונים של המשפט האזרחי-מסחרי ובכלל זה טיפול וייצוג במסגרת תביעות כספיות ותביעות הנוגעות לסכסוכים מסחריים.

במסגרת העיסוק במשפט אזרחי-מסחרי, משרדנו נותן שירות של עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי, לרבות הכנת חוזים וצוואות. משרדנו מציע שירות של יעוץ וליווי שוטף לעסקים, הן עסקים המנוהלים ע"י היחיד והן לעסקים המנוהלים במסגרת של חברה או שותפות. להלן תיאור השירותים הניתנים על ידנו.

חוזים

משרדנו נותן שירות של עריכת חוזים בתחומים רבים ובמגוון רחב של עסקאות. משרדנו מעניק חשיבות רבה להבנת מהות העניין אותו ביקשו הצדדים להסדיר באמצעות החוזה ומיהות הצדדים לו, על מנת שניתן יהא לערוך את החוזה במסגרת הדינים הרלוונטיים אליו.

כך, למשל, נברר האם ברצון הלקוח לערוך חוזה אשר יסדיר עסקה חד פעמית (דוגמת עסקת מכר) ? עסקת מתמשכת (למשל שכירות נכס) ? האם הלקוח מעוניין בחוזה אשר יסדיר מערכת יחסים ארוכת טווח (יחסי עובד-מעביד, שותפות וכיוצ"ב) ?

מי הם הצדדים לחוזה ? האם החוזה נועד להסדיר יחסי עובד -מעביד עליהם חלים דיני העבודה ? האם יחסי מזמין-קבלן ? האם החוזה אמור לשמש בסיס להתקשרות ספק עם כלל לקוחותיו עליו יחול חוק החוזים האחידים ? האם אמור לשמש עוסק בהתקשרות עם צרכנים, אז יחולו דיני הגנת הצרכן ?

האם בחוזה הלוואה עסקינן ? ערבות ? משכון ? על שאלות אלו ורבות אחרות יש להשיב בטרם עריכת החוזה בין הצדדים.

יחד עם הלקוח, נלמד להכיר את העסקה בין הצדדים על פרטיה. בחוזים אשר נועדו לשמש באופן קבוע את עסקו של הלקוח, נלמד להכיר את העסק ודרכי פעולתו, הכל על מנת שניתן יהא לערוך עבורו את החוזה בצורה הטובה ביותר.

צוואות וירושות

בתחום צוואות וירושות משרדנו עוסק בעריכת צוואות, טיפול וייצוג מול הרשם לענייני ירושה בבקשות למתן צו ירושה ולמתן צו קיום צוואה, ייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה בהתנגדויות לבקשות צווי ירושה/קיום צוואה וכן בכל סכסוך העשוי להתעורר בקשר לעיזבון.

חברות

לעסקים המנוהלים באמצעות חברה, משרדנו נותן שירות החל משלבי ההקמה של החברה באמצעות עריכת הסכם מייסדים ורישום החברה ברשם החברות וכן ליווי שוטף ומתן יעוץ משפטי בכל עניין העשוי להתעורר במהלך ניהול עסקיה של החברה.

שותפויות

עריכת הסכמים בין השותפים, רישום השותפות אצל רשם השותפויות, ליווי שוטף ומתן יעוץ משפטי בכל עניין הקשור לניהול עסקי השותפות.

הוצאה לפועל

לשם מתן מענה כולל ללקוחות המשרד ומתן ליווי שוטף לעסקיהם, משרדנו נותן שירות של גביית חובות עבור זוכים באמצעות מערכת ההוצאה לפועל. במסגרת השירות הניתן על ידנו, משרדנו פותח תיקים ומנהל הליכי הוצאה לפועל לביצוע פסקי דין הניתנים בבתי המשפט לטובת הלקוח, שיקים, שטרי חוב, מימוש משכון, תובענות על סכום קצוב וכיוצ"ב. כמו כן, משרדנו עוסק בייצוג חייבים בהוצאה לפועל במסגרת הליכים המתנהלים כנגדם.

יצירת קשר לקבלת מידע נוסף

ההודעה נשלחה בהצלחה .